Vårt uppdrag Produkter Arbetsmetodik Exempel på kunder Kontakta

Arbetsmetodik

För oss är förarbetet till själva undersökningen det allra viktigaste. Här lägger vi mycket stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att förstå vilka behov och problemområden som ska belysas med hjälp av undersökningen. Detta är en förutsättning för att vi sedan ska kunna föreslå en passande undersökningsmetod och formulera frågeställningar som på bästa möjliga sätt fångar upp och belyser det aktuella problemområdet. I vår undersökningsverksamhet använder vi de vanligast förekommande metoderna (telefonintervjuer, enkäter, personliga intervjuer, webb). Eftersom alla undersökningsmetoder har för- och nackdelar, vill vi alltid säkerställa att den bästa lösningen används utifrån undersökningskvalitet och kostnad.

 

 

 

Tillbaka till startsidan