Vårt uppdrag Produkter Arbetsmetodik Exempel på kunder Kontakta

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att öka träffsäkerheten i våra kunders beslut. Det gör vi genom att bistå med information när det gäller att se på verksamheten utifrån perspektiven marknad, kunder och medarbetare.

Vår ambition är att göra det på ett personligt och engagerat sätt i en nära dialog med våra kunder.

Vi har utvecklat ett flertal olika undersökningskoncept och utgångspunkten är beprövade metoder där vi tillsammans med kunden arbetar fram en skräddarsydd lösning för varje specifikt behov av information och kunskap. Ambitionen är att undersökningen ska bli en naturlig del i den löpande verksamheten, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv.

Våra uppdrag ska alltid genomföras med utgångspunkt från ett vetenskapligt synsätt där metod och genomförande ska genomsyras av hög kvalitet beträffande reliabilitet och validitet. Arbetsprocessen genomförs på ett systematiskt och dokumenterat tillvägagångssätt, där kunden har full insyn i arbetet. Databearbetning, analys och resultatbearbetning resulterar i kundanpassade resultatrapporter som på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt underlättar för mottagaren att tolka och tillämpa resultatet.

Vår huvudsakliga verksamhet finns inom följande områden och branscher:

  • Turism- och resebranschen där vi genomför kund/gästundersökningar, marknads- och efterfrågeanalyser, imageundersökningar och konkurrentanalyser.

  • Inom offentliga förvaltningar/organisationerarbetar vi med medarbetarundersökningar och brukarundersökningar m.m.

  • Inom dagstidningsbranschen har vi utvecklat ett undersökningskoncept som omfattar medarbetarundersökning, läsarundersökning (papperstidning och webb-tidning) samt NöjdKund mätningar (annonskunder).

  • Mot övrigt privat näringsliv arbetar vi främst med NöjdKund mätningar, Image- och effektmätningar samt medarbetarundersökningar.

 

 

 

Tillbaka till startsidan